Dry Laser Imager| Drypix Edge | Fuji - DRYPIX EDGE | Fujifilm [India]
Dry Laser Imager| Drypix Smart | Fuji
Dry Laser Imager | DrypixLite | Fuji
Reader | FCR Prima T | Fuji
Reader | FCR Prima Tm | Fuji